Kirke – men ikke som du kender det!

Læs mere

Om

Drømmen bagved Projekt:KIRKE har fra starten været, og er fortsat, at skabe en sund, afbalanceret og tidsrelevant kirke for mennesker i Nordjylland - men ikke kirke, som du kender det! En kirke, hvor troende, ikke-troende og folk som placerer sig et sted der imellem, vandrer og lever sammen i et sigte mod at være på vandring mod og med Jesus.

Formål

Projekt:KIRKEs mål er at være en sund og afbalanceret kirke, med stor rummelighed, hvilket sker gennem balancen mellem vores formål.

Rødder (nedad)

Vi bygger på den apostolske trosbekendelse, Jesus som forbillede og kirkehistoriske rødder, og anerkender i ydmyghed, at vi blot er en lille historisk del af Guds kirke. Vi ser os selv som tagende del i den kontinuerlige dialog, der har været, og er mellem Gud og mennesker. Vi tror på, at Bibelen er stemmerne af mange før os, der har været inspireret af Gud til at dele deres digte, historier, beretninger og breve som respons og relation mellem hinanden og den levende Gud. For at kende vores destination må vi som kirke vide, hvor vi har vores rødder. Vi mener ikke, at have grebet hele sandheden, men er blot mennesker på vandring. Vi anerkender de mange kirker i Hjørring/DK, og ved, at alle har deres måde at udtrykke sig på, og dette respekterer vi, og er naturligvis en del af alt det fælleskirkelige arbejde i byen/landet.

Vandring/Proces (henad)

Vi er overbeviste om, at Gud ønsker alle mennesker det allerbedste, og netop derfor kom Jesus til jorden. Som kirke stiller vi os selv spørgsmålet om, hvordan dette ønske kan udleves bedst muligt i dagens Danmark. Vi ønsker vedvarende og konstant at undersøge og udfordre os selv til at opdage nye og kreative måder at udleve og kommunikere Jesu kærlighed og undervisning på. Vi ser troen som en vandring, og derfor tror vi også på fremtid og forandringer for mennesker i dagens Danmark er en reel mulighed. Jesus vandrede sammen med mennesker, da han gik på jorden, og liv blev positivt forandret ved at være sammen med ham – det sker også idag! Vi inviterer alle med på vandring uanset om du er troende eller ej, ligegyldig hvad du har af social status, etnisk oprindelse, sexuel orientering, om du er høj, lav, lys eller mørk, om du har tjek på dit liv eller ej – kom lad os gå på vandring sammen, lad os dele liv og lære af og med hinanden. Vi kan lære med og af Jesus idag.

Helhed (indad)

Guds ønske for mennesker er; at vi skal leve de potentialer ud, som han har givet os. Igennem troen på Jesus kan vi opleve at få genskabt vores relation til Gud, til hinanden og til den øvrige omverden.  Vi tror på, at der er håb for alle mennesker, og at det ikke blot er håb koblet på et liv efter døden, men i allerhøjeste grad også de ting vi føler som udfordringer i vores liv lige nu. Vores frygt, bekymringer, vores fejl, vores fejlprioriteter, vores stress og travlhed, mislykkede forhold osv. er der konkret håb for, at der kan ændres og heles. Vi værdsætter den indre udvikling, og tror at livet leves bedst, når der er integritet i vores liv – sammenhæng mellem vores overbevisninger og livet som vi leves. Vi tror på, at livet leves bedst, når vi lever afbalanceret både fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt.

Fællesskab (rundt om)

Gud har skabt mennesker, og kirkens opgave er at vise Guds kærlighed til mennesker. Vi tror, at mennesket lever bedst i tæt fællesskab med andre – et fællesskab, hvor vi kan bære og dele hinandens bekymringer, smerte, sorg, glæder og hjælpe hinanden i alle livets forhold. Vi tror, at Gud i ægte og kærlige relationer former og danner os, og vi hver især kan være noget for andre, når vi står sammen. Kom og vær med, og lad os sammen gøre en forskel.

Tjenende (Udad)

Gud sendte sin egen søn, Jesus, som menneske til at vise kirken (mennesker) et forbillede på, hvordan livet kan leves. Jesus fordømte ingen, han var ikke til at holde indenfor kirkens mure, han elskede mennesker og var sammen med alle slags mennesker og mødte de konkrete og følte behov, som han mødte. Kirken er kaldet til det samme – vi skal ikke holde alt det gode for os selv inden for murene. Kirkens budskab er alt for stort og smukt til, at det kan begrænses til at holdes indenfor kirkens vægge. Kirken er menneskene, der kommer i den, ikke bygningerne, så kirken er, hvor de ”troende” er. Så vi ønsker som fællesskab, at være en åben og fordomsfri katalysator for socialt arbejde lokalt og internationalt. Du kan være med til, at gøre en stor forskel, og vi kan sammen udrette det som kan føles som mirakler for andre. ”Lad os alle hjælpes ad med at gøre en forskel – for når mange gør lidt – kan det mærkes meget! ” Vores motto er: ” Så mange som muligt, gør så lidt som muligt (så afgrænset), så godt som muligt.” Når mange er aktive, kommer det også til at kunne mærkes af mange.

Tilbedelse (Opad)

Vi er lykkelige over, at Gud elsker mennesker, og at han ønsker at forandre os og dermed verden til det bedre. Når Gud er en del af regnestykket er der håb for dig og mig, og for at dagen imorgen kan blive endnu bedre end dagen idag. Vi er glade for, og ønsker at fejre de muligheder Gud giver os alle i dagligdagen, og ønsker med hele vores liv, at sige Gud tak for alt hvad han giver. Vi værdsætter forskelligheden og kreativiten i udtryk af dette gensvar på hans kærlighed til os mennesker. Vi ønsker ikke at begrænse os til én udtryksform eller genré, men at byde diversiteten velkommen i kirken. Vi mødes søndage for sammen at kunne fejre livet og mulighederne vi har pga. Jesus død og opstandelse.

Historie

Vi er en uafhængig frikirke, hvis deltagere har deres baggrund i et bredt fri- og folkekirkeligt bagland, og andre helt uden kirkelig baggrund. Når vi således fortæller Projekt:KIRKE’s historie er det en historie flettet sammen af flere forskellige kirketraditioner – med ønsket om at skabe nye. Fælles for os alle er; at vi ønsker at være med til at skabe en tidsrelevant kirke for området, der bygger på et sundt og afbalanceret evangelisk fundament – og med vedvarende fokus på, at være kirke for området – ikke bare en kirke i området.

I marts 2009 lancerede Projekt:KIRKE officielt sig selv med sin første gudstjeneste på Lundergårdskolen, Hjørring. Året før var præget af at samle en arbejdsgruppe og lave prøvegudstjenester, hvor byen var inviteret til at give respons på det tiltænkte udtryk.

Andreas Mathew og Torsten Conrad, som stadig er blandt kirkens nuværende præster, har siden 1999 haft en drøm om at skabe kirke på en ny måde. De var initiativtagere og fik i løbet af 2008 samlet en gruppe af folk, der havde samme ønsker. I 2008 flyttede familien Mathew tilbage til Nordjylland fra Sydney, Australien. I et år mødtes gruppen til arbejdsmøder hvor Projekt:KIRKE langsomt fik form og udtryk gennem bøn, relationer og udtalte drømme om en relevant kirke for byen. 28-100 mennesker mødtes til testgudstjenester frem til marts 2009, hvor Projekt Kirke havde sin LAUNCH-gudstjeneste. En festdag vi husker og fejre!

I 2011 var vedtægterne for Projekt:KIRKE færdigskrevet, og det første medlemskursus blev afholdt. Medlemskab er ikke et krav for at være med i kirkefællesskabet, men det giver Projekt:KIRKE en juridisk plads i samfundet og dermed mulighed for bl.a. at eje bygninger, foretage vielser, osv.

Siden starten er flere rejst videre og andre har sluttet sig til, og vi er fortsat på vandring sammen.Det er menneskene i kirkefællesskabet, der giver drømmen om en eksperimenterende og relevant kirke form og udtryk i Hjørring by – og vi er først lige startet…

Vi vil være et åbnet fællesskab, der rækker ud!Kom og besøg os – kom med på vandringen og vær med til at skrive den videre historie sammen med os!

Hvorfor hedder vi Projekt:Kirke?

Ja, egentlig havde den oprindelige arbejdsgruppe brainstormet på over hundrede forskellige navne, men intet navn passede helt til det vi var og ville. Så kom dagen hvor vi skulle til at lave reklame for et arrangement i kirkens forberedelsesfase, men vi havde ikke noget navn. Vi besluttede, at vi midlertidigt ville vælge ”Projekt:KIRKE” for det fortalte, at vi var i færd med at bygge eller skabe kirke, og signalerede også at vi er i gang med en proces. Indtil videre beholder vi navnet og bygger en afbalanceret kirke i forhold til vores seks formål.

Hvad tror vi på?


Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk karismatisk frikirke, hvis teologiske grundlag er bibelen, og vi bekender os til den Apostolske Trosbekendelse.

At kirken er evangelisk betyder, at vi forkynder evangeliet om Jesus Kristus og bekender os til den fælles kristne apostolske trosbekendelse.

At kirken er karismatisk kommer af ordet ‘Karismata’ som betyder nådegave og bruges i Ny Testamente til at beskrive en længere række af særlige gaver/muligheder, som Gud udruster mennesker med i hverdagslivet.

Den apostolske trosbekendelse

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, Himlens og Jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Skriv til os

Har du nogle spørgsmål, foreslag, ønsker eller tanker, er du mere end velkommen til at tage kontakt til os på:

info@projektkirke.dk

Præster

Stig Hagen

Vibeke Frandsen

Torsten Conrad

Andreas Mathew

David LundagerSociale medier

Du har mulighed for at finde og følge os på både Facebook og Instagram. Derigennem kan du få opdateringer og informationer omkring hvad der sker til dagligt i kirken.