Kirke – men ikke som du kender det!

Læs mere

Klynge:KIRKE

I efteråret fokuserer vi på fællesskab. Derfor har vi ikke gudstjeneste på én lokation, men mødes derimod på flere, vi kalder det Klynge:KIRKE.

Om

Drømmen bagved Projekt:KIRKE har fra starten været, og er fortsat, at skabe en sund, afbalanceret og tidsrelevant kirke for mennesker i Nordjylland - men ikke kirke, som du kender det! En kirke, hvor troende, ikke-troende og folk som placerer sig et sted der imellem, vandrer og lever sammen i et sigte mod at være på vandring mod og med Jesus.

Formål

Rødder (nedad)

Vi bygger på den apostolske trosbekendelse, Jesus som forbillede og kirkehistoriske rødder, og anerkender i ydmyghed, at vi blot er en lille historisk del af Guds kirke. Vi ser os selv som tagende del i den kontinuerlige dialog, der har været, og er mellem Gud og mennesker. Vi tror på, at Bibelen er stemmerne af mange før os, der har været inspireret af Gud til at dele deres digte, historier, beretninger og breve som respons og relation mellem hinanden og den levende Gud. For at kende vores destination må vi som kirke vide, hvor vi har vores rødder. Vi mener ikke, at have grebet hele sandheden, men er blot mennesker på vandring. Vi anerkender de mange kirker i Hjørring/DK, og ved, at alle har deres måde at udtrykke sig på, og dette respekterer vi, og er naturligvis en del af alt det fælleskirkelige arbejde i byen/landet.

Vandring/Proces (henad)

Vi er overbeviste om, at Gud ønsker alle mennesker det allerbedste, og netop derfor kom Jesus til jorden. Som kirke stiller vi os selv spørgsmålet om, hvordan dette ønske kan udleves bedst muligt i dagens Danmark. Vi ønsker vedvarende og konstant at undersøge og udfordre os selv til at opdage nye og kreative måder at udleve og kommunikere Jesu kærlighed og undervisning på. Vi ser troen som en vandring, og derfor tror vi også på fremtid og forandringer for mennesker i dagens Danmark er en reel mulighed. Jesus vandrede sammen med mennesker, da han gik på jorden, og liv blev positivt forandret ved at være sammen med ham – det sker også idag! Vi inviterer alle med på vandring uanset om du er troende eller ej, ligegyldig hvad du har af social status, etnisk oprindelse, sexuel orientering, om du er høj, lav, lys eller mørk, om du har tjek på dit liv eller ej – kom lad os gå på vandring sammen, lad os dele liv og lære af og med hinanden. Vi kan lære med og af Jesus idag.

Helhed (indad)

Guds ønske for mennesker er; at vi skal leve de potentialer ud, som han har givet os. Igennem troen på Jesus kan vi opleve at få genskabt vores relation til Gud, til hinanden og til den øvrige omverden.  Vi tror på, at der er håb for alle mennesker, og at det ikke blot er håb koblet på et liv efter døden, men i allerhøjeste grad også de ting vi føler som udfordringer i vores liv lige nu. Vores frygt, bekymringer, vores fejl, vores fejlprioriteter, vores stress og travlhed, mislykkede forhold osv. er der konkret håb for, at der kan ændres og heles. Vi værdsætter den indre udvikling, og tror at livet leves bedst, når der er integritet i vores liv – sammenhæng mellem vores overbevisninger og livet som vi leves. Vi tror på, at livet leves bedst, når vi lever afbalanceret både fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt.

Fællesskab (rundt om)

Gud har skabt mennesker, og kirkens opgave er at vise Guds kærlighed til mennesker. Vi tror, at mennesket lever bedst i tæt fællesskab med andre – et fællesskab, hvor vi kan bære og dele hinandens bekymringer, smerte, sorg, glæder og hjælpe hinanden i alle livets forhold. Vi tror, at Gud i ægte og kærlige relationer former og danner os, og vi hver især kan være noget for andre, når vi står sammen. Kom og vær med, og lad os sammen gøre en forskel.

Tjenende (Udad)

Gud sendte sin egen søn, Jesus, som menneske til at vise kirken (mennesker) et forbillede på, hvordan livet kan leves. Jesus fordømte ingen, han var ikke til at holde indenfor kirkens mure, han elskede mennesker og var sammen med alle slags mennesker og mødte de konkrete og følte behov, som han mødte. Kirken er kaldet til det samme – vi skal ikke holde alt det gode for os selv inden for murene. Kirkens budskab er alt for stort og smukt til, at det kan begrænses til at holdes indenfor kirkens vægge. Kirken er menneskene, der kommer i den, ikke bygningerne, så kirken er, hvor de ”troende” er. Så vi ønsker som fællesskab, at være en åben og fordomsfri katalysator for socialt arbejde lokalt og internationalt. Du kan være med til, at gøre en stor forskel, og vi kan sammen udrette det som kan føles som mirakler for andre. ”Lad os alle hjælpes ad med at gøre en forskel – for når mange gør lidt – kan det mærkes meget! ” Vores motto er: ” Så mange som muligt, gør så lidt som muligt (så afgrænset), så godt som muligt.” Når mange er aktive, kommer det også til at kunne mærkes af mange.

Tilbedelse (Opad)

Vi er lykkelige over, at Gud elsker mennesker, og at han ønsker at forandre os og dermed verden til det bedre. Når Gud er en del af regnestykket er der håb for dig og mig, og for at dagen imorgen kan blive endnu bedre end dagen idag. Vi er glade for, og ønsker at fejre de muligheder Gud giver os alle i dagligdagen, og ønsker med hele vores liv, at sige Gud tak for alt hvad han giver. Vi værdsætter forskelligheden og kreativiten i udtryk af dette gensvar på hans kærlighed til os mennesker. Vi ønsker ikke at begrænse os til én udtryksform eller genré, men at byde diversiteten velkommen i kirken. Vi mødes søndage for sammen at kunne fejre livet og mulighederne vi har pga. Jesus død og opstandelse.

Historie

Hvorfor hedder vi Projekt:Kirke?

Hvad tror vi på?

Den apostolske trosbekendelse

Skriv til os

Præster

Stig Hagen

Vibeke Frandsen

Torsten Conrad

Andreas Mathew

David LundagerSociale medier